Tipo di documento:
Opera collettanea
Autore/curatore:
Johannes Florentius Martinet
 
Standard: [Martinet, Johannes Florentius] [Rietveld, Hermanus]
Titolo:
Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden Veldheer en leeraar Henricus Arnaud
Data di pubblicazione:
1765
Tipo/numero di edizione:
Prima edizione
Luogo di pubblicazione:
Amsterdam

Standard : [Amsterdam]

Editore/tipografo:
by Jacobus Loveringh

Standard: [Loveringh, Jacobus]

Pagine:
xvi + 236 pp.
Numero di illustrazioni:
Con ritratto di Enrico Arnaud
Soggetti:
Arnaud, Henri (1643-1721) - Biografia
Arnaud, Henri (1643-1721) - Ritratti
Valdesi - Bibliografia
Valdesi - Storia
Valli valdesi - Carte geografiche - 1800-1900

Riassunto/commento:

Seconda edizione:   Kerkelyke Geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op deezen tyd.  Tweede vermeerderde druk. Te Amsteldam, By de Wed. Loveringh en Allart, 1775,. (22), 352 pp.

Terza edizioneKerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de Valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775. Door Johannes Florentius Martinet. Laatst predikant te Zutphen.  Derde druk. Vermeerderd met een kort verslag van hunne verdere lotgevaller tot op onzen tijd, en van den tegenwoordigen staat dezer gemeenten. Door H. Rietveld. Predikant bij de Hervormde gemeente  te Amsterdam.  Te Amsterdam, bij Ten Brink & De Vries, 1826.  [2], XII, 376 p., [2] c. di tav. Questa edizione contiene una carta delle Vali, disegnata e incisa da D. Veelward jr.

 

Articolo dell'opera collettanea:
- Venerandus ac strenuus Henricus Arnaud, Valdensium Pedemontanorum Pastor, nec non militum Praefectus