Tipo di documento:
Libro
Titolo:
Ordre en Reglement ter Vergaderingh van de Seventiene, de Generale Nederlantse Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie representerende, gearresteerd, waer op de Kameren sullen vermogen eenige Luyden en Familien, daer onder mede begrepen Fransche Vluchtelingen, soo oock uytgewecken Piemontoisen of Dalluyden,haer voorkomende, te transporteren en over te brengen nae de Cabo de Bonne Esperance
Ente collettivo:

Verenigde Oostindische Compagnie

Standard : [Verenigde Oostindische Compagnie]

Data di pubblicazione:
[October 1687]
Pagine:
4
Luogo di reperimento:
Biblioteca Universitaria di Leiden: Bibliothèque Wallonne
Soggetti:
Ugonotti - Sud Africa - 1600-1700
Waldenser - Immigrazione - Sud Africa - 1687-1689

Riassunto/commento:

Testo francese in: Royaards, De Waldensen en Nederland,  p. 293-294, datato 20 ottobre 1687

Cfr. Coertzen, The Huguenots of South Africa, pp. 67-71.