Tipo di documento:
Libro
Autore/curatore:
s.n.
 
Standard: [Léger, Jean ]
Titolo:
Copye van een brief, geschreven naer Middelburgh uyt Leyden, &c. Mitsgaders ’t kort verhael van de vredehandelinge, gedaen tot Thurin tusschen den Hertogh van Savoye, en de Gereformeerde van de Valeyen van Piemont, in ’t jaar 1664./ Overgestelt door Monsr. Leger tegenwoordigh beroepen predikant binnen Leyden uyt het Italiaens in ’t Fransch, ende van de Fransche tale in de Nederduitsche door D. J. A.
Kopie van een brief, geschreven naar Middelburg uit Leiden enz. ...
Data di pubblicazione:
1664
Tipo/numero di edizione:
In -4°
Luogo di pubblicazione:
Tot Middelburg

Standard : [Middelburg]

Editore/tipografo:
Gedruckt by Johan Misson

Standard: [Misson, Jean]

Pagine:
[8] p.
Luogo di reperimento:
Mikrofiche: IDC, Religious Minorities Waldenses: RMW-120 (= Leiden, Universiteitsbibliotheek; Thyspflt. 7546)
Soggetti:
Léger, Jean (1615-1670) - Biografia

Indice:

Tratta del ritorno di Jean Léger dalla Francia.

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1654). Du Rieu, Essai, n° 62.

L'originale italiana fu tradotta in francese da Jean Lèger. Finora non si è ritrovata l'edizione italiana e neanche quella francese. Forse le versioni italiane e francesi sono rimaste manoscritti.

La versione francese fu tradotta da D.J. A. (= Jacob Albertsz. Beverwijk?)