Tipo di documento:
Libro
Titolo:
Waerachtigh verhael van de wreede vervolgingen, die wegen den Hartogh van Savoyen dagelijcks aen de Euangelische Gereformeerde Christenen, eertijdts Waldensen genaemt, in de Valeyen van Piemont, gepleeght worden, waer tegen sy genootsaeckt zijn haer Leer, Leven en Goederen te defendeeren. gelijck sy op den 6. July 1663. met omtrent 700 Mannen teghen 8000 Savoyers mannelijck hebben gevochten, en de Victorie behouden.
Waarachtig verhaal van de wrede vervolgingen, die vanwege de Hertog van Savoye dagelijks aan de evangelische gereformeerde christenen, eertijds Waldenzen genaamd, in de valleien van Piemont gepleegd worden, ...
Data di pubblicazione:
1663
Tipo/numero di edizione:
In -4
Luogo di pubblicazione:
t' Amsterdam

Standard : [Amsterdam]

Editore/tipografo:
By Gillis Joosten Saeghman

Standard: [Saeghman, Gillis Joosten ]

Pagine:
8 p.
Luogo di reperimento:
Mikrofiche: IDC: H-2500 mf. 2660 (= Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: pamflet 8712).
Soggetti:
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1663-1664

Indice:

Traduzione olandese di: Le perfide combat, et la merueilleuse desliurance, s.n. (1663).

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n 1684; Du Rieu, Essai, n 51.

Secondo Du Rieu, n 52, usc anche una altra traduzione olandese: Kort-bondig en waerachtigh verhael, van de wreede vervolginghen en schrickelijcke bloedtbaden, die wegen den Hartogh van Savoyen dagelijcks aen de Evangelische Gereformeerde Christenen, eertyts Waldensen genaemt, in de Valleien van Piemont gepleeght worden. Hoe deselve genootsaekt zijn geweest goet en bloet op te setten. Hebbende op den 6 Julij 1663 mannelijck gevochten, en daer in de Victorie behouden. Amsterdam: Jaques Boursse, 1663. 8 p. in 4. Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n 1663. Finora non si ritrovato un esemplare.