Tipo di documento:
Libro
Autore/curatore:
Petrus Gillis
 
Standard: [Gilles, Pierre] [Léger, Antoine] [Breen, Gillis van] [Waterloos, H.F.] [Michelin, Jean] [Baile, Pierre]
Titolo:
Kerckelijcke histoire, vande Gereformeerde Kercken/ vergadert in eenige Valeyen van Piedmont, en haere Nagebueren/ eertijds genaemt Waldensen. Door Petrum Gillis, Herder der Gereformeerde Kercke van la Tour, in de Daalen van Piedmont. Mitsgaders een Aanhanghsel, waer in begreepen is/ een waarachtigh en grondigh Verhael/ van ’t gene in ’t schrickelijck Bloedt-badt des Jaers 1655. voorgevallen en begaen is/ aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont. Uyt het Frans in ’t Nederduyts vertaalt door Gillis van Breen, In sijn leven Predikant tot Beverwijck. Den tweeden Druck. Vermeerdert met het gene na dese grouwelijcke Moort/ in eenighe bloedige Gevechten en Strijden voor-gevallen/ gheschiet is: Als mede een verhael der Moorderyen in de laetste overval, den 14 Februarij 1662, ghepleeght.
Kerkelijke historie van de gereformeerde kerken vergaderd in enige valleien van Piemont, en hun buren, eertijds genoemd Waldenzen.
Data di pubblicazione:
1662
Tipo/numero di edizione:
In -4°. Seconda edizione
Luogo di pubblicazione:
t' Amsterdam

Standard : [Amsterdam]

Editore/tipografo:
By Jaques Boursse, Boek-verkooper op de Lely-gracht/ tuschen de Heere- en Keysers-gracht/ inde Beurs van Antwerpen

Standard: [Boursse, Jacques]

Pagine:
[24]+ 524 + 44 p.
Numero di illustrazioni:
Con frontespizio che presenta i massacri del 1655
Soggetti:
Léger, Jean (1615-1670) - Biografia
Storiografia valdese - Sec. 17.
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Iconografia
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1662 - Fonti documentarie

Indice:

Questa edizione è identica alla prima edizione del 1657, ma l’appendice anziché fermarsi al 1655 giunge fino al 1662.

La parte nuova (pp. 508-524) contiene:

- riassunto della Patente di Grazia di Pinerolo (pp. 509-510; 

- processo contro Jean Léger (pp. 511-514);

- resoconto delle persecuzioni del 1662 (pp. 514-519);

- traduzione olandese di Copie de lettre de l'Assemblée Generale des Vallées de Piemont (1562) =  lettera di Jean Michelin e Pierre Baile del 28 luglio 1662 (pp. 519-524).

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 52. Du Rieu, Essai, n° 36.

Nel 1663 questa edizione fu ristampata senza alcune modifiche presso lo stesso editore.