Correzioni e cambiamenti

Vorrei dare un indicazione per il titolo seguente:

Titolo:
Brief-Bericht van de laatste Uitgang der Arme Waldensen, door last des Hertogs van Savoye, uit hare Valeyen van Piemont, over Geneve, na Switzerland : in September 1698, door een voornaam Oog-getuijge geschreven, Uit het Frans vertaald.
P.P.W. [= Papon, Pasteur Vaudois]
Proposta per correzione o cambiamento:

Nome:
E-mail: