Korrekturen und Änderungen

Ich möchte zu folgendem Eintrag einen Hinweis geben:

Titel:
LI Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia. Il protestantesimo italiano nel Risorgimento : influenze, miti, identità. Società di Studi valdsi, Torre Pellice 2-3-4- settembre 2011
Paolo Zanini
Korrektur- oder Änderungsvorschlag:

Name:
E-Mail:
Sicherheitsabfrage
(Bitte Zahlencode eingeben!):
 98050